snimka

С коледни песни, настроение и усмивки децата от ЦДГ Слънце поздравиха Кмета на общината и служителите в общинска админитрация по случай настъпващите коледни и новогодишни празници

              Децата от целодневна детска градина „Слънце“ град Камено, поздравиха Кмета и служителите от общинска администрация с песни, танци. Бяха пресъздадени традиционните обичаи „коледуване“ и „сурвакане“.  Малките палавници донесоха на всички много празнично настроение и пожелаха успешна 2011 година, много здраве и берекет.  От своя страна децата получиха много подаръци и лакомства от г-н Стефан Бонев – кмет на община Камено, който им пожела много здраве, всели празници и разбира се дядо Коледа да им донесе желания от тях подарък.             Гости на празника бяха г-н Росен Григоров и г-н Димитър Николов, представители на „Лукойл Нефотохим Бургас“ АД, които също поздравиха децата и ги зарадваха с подаръци.

snimka

Съобщение

         Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-154-ПР/06.12.2010 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : ,,Разширение на уредба 110 кV с изграждане на нова ОРУ 110 кV в имот с идентификатор № 000372, площадката на ТЕЦ „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД, землището гр.Камено, общ.Камено с възложител : ,,ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.       Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.       За връзка - 20 59 - Б.Куцарова.    

snimka

Съобщение

         Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-143-ПР/21.11.2010 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : ,,Добив на строителни материали (кариерен пясък) от находище ,,Кариерата” в землището на с.Полски извор, общ.Камено” с възложител : ,,МИНЕРАЛ ПРОЦЕСИНГ” ООД.       Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.       За връзка - 20 59 - Б.Куцарова  

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със заповед на Кмета е допусната процедура за изготвяне на Подробен устройствен план на имот № 000175  в землището на с.Полски извор, община Камено.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със заповед на Кмета е допусната процедура за изготвяне на Подробен устройствен план на имот № 000335  в землището на гр. Камено.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas