snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със заповед на Кмета е одобрен проект за Изменение на  Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 03318 и ПИ № 033139 в местност "Сепетлика" в землището на гр. Камено.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че е одобрен проект за: Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 016026 в местност "Куш бунар" в землището на с. Черни връх, община Камено.

snimka

Изтичат сроковете за последни вноски по плащане на местните данъци

  Краят на месец ноември е последен срок за плащане на вноска за местен данък без начисляване на лихва. Съгласно закона, сроковете за доброволно заплащане са различни за различните видове задължения. Данъкът върху недвижимите имоти и таксата битови отпадъци се заплащат на четири равни вноски през годината в следните срокове: до 31 март (за 2010-та до 30 април), до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември. За данъка върху превозните средства вноските са две: до 31 март и до 30 септември. Патентният данък също се заплаща на четири вноски: до 31 януари, до 30 април, до 31 юли, до 31 октомври. След изтичане на тези срокове, върху всяка вноска се начислява лихва, която към момента е десет пункта над основния лихвен процент на БНБ. За просрочените вземания Община Камено предприема  действия за принудително събиране.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че е одобрен проект за: Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 033141 в местност "Сепетлика" в землището на гр. Камено.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че е одобрен проект за: Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 015012 и ПИ № 015045 в местност "Алтъ юг" в землището на с. Трояново

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas