snimka

Съобщение относно изготвен проект за Частично изменение на ПУП

Съобщение относно изготвен проект за Частично изменение на ПУП

snimka

Съобщение относно одобрен ЧПУП

Съобщение относно одобрен Частичен Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 016034, ПИ № 016035 и ПИ № 016036

snimka

Преброяване 2011

На 29 октомври 2010 г. се проведе първото заседание на Общинската комисия по Преброяване’ 2011. Целта на "Преброяване'2011" е да се осигури надеждна и изчерпателна информация за населението и жилищния фонд в страната. Чрез него ще се получат статистически данни за броя и състава на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност и други демографски и етно-културни признаци, за размерите и характеристиките на сградния и жилищен фонд, за условията на живот на хората. За последен път българското население е било преброено през 2001 година. Европейският парламент е определил 2011 за годината, в която ще се проведат преброявания във всички страни - членки на Европейския съюз, с цел да се осигури съпоставимост и сравнение на данните в различните държави Всеки, който желае да бъде назначен за преброител или контрольор, може да си набави необходимите бланки за кандидатстване от сайта на общината, на място в Центъра за услуги и информация на гражданите или в кметствата на населените места и да ги подаде от 10 ноември до 10 декември 2010 г. Достъпът до информация за предстоящото Преброяване’2011 ще се осъществява през специален банер с надпис "Преброяване 2011".

snimka

ЧЕСТИТ ПЪРВИ НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

Уважаеми учители, Уважаеми читалищни дейци Скъпи съграждани, Приемете моите  поздравления по случай Деня на народните будители 1 ноември! В деня на будителите ние изразяваме своята признателност към българските възрожденци. Да си спомним днес за всички, да прочетем нещо от или за тях, да ги почувстваме като част от нас! Когато един народ се пробуди истински, няма сила, която да го върне обратно. Това е празник на всички българи. Нека съхраним вярата на първите, за да я има България! Поклон пред предците ни и пред днешните истински будители! Вярвайте, още ги има! Честит първи ноември - Ден на народните будители!   ИНЖ. СТЕФАН БОНЕВ Кмет на община Камено  

snimka

Дирекция УТАБ уведомява заинтересованите лица за отменени заповеди

Дирекция "УТАБ", уведомява заинтересованите лица, че със Заповед № РД-09-470/19. 10. 2010 г. са отменени следните Заповеди: Заповед № РД-09-601/18. 12. 2009 г. Заповед № РД-09-602/18. 12. 2009 г. Заповед № РД-09-606/18. 12. 2009 г. Заповед № РД-09-607/18. 12. 2009 г.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas