snimka

Обявление

Относно: Изготвен проект за: Частично изменение на ПУП за УПИ по плана на с. Русокастро

snimka

Приемна с Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация

На  26. 07. 2013 г. /петък/ от 10.30 до 12.00 ч. в залата на общината ще се проведе приемна за гражданите на Община Камено с Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация. Всеки, който е обект на дискриминация или бъде третиран различно във възможностите си да участва в обществения живот, може да зададе своите въпроси.

snimka

Искане

Искане за преценяване на необходимосттта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от "Сичес С.П.А" МСД България Искането можете да видите тук

snimka

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление от "Автотрейд-2009" ООД гр. Бургас относно инвестиционно предложение: "Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс с бензиностанция, газстнация, автомивка, тир паркинг с капацитет от 50 места, ресторант със 150 места в ПИ 012093 местност "Червенака", с. Кръстина, община Камено   Уведомлението можете да видите тук

snimka

Съобщение

Със Заповед на Кмета е одобрен проект за ПУП - план за регулация по плана на гр. Камено

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas