snimka

Публична покана за Доставка на контейнери за смет тип Бобър и казани за смет тип Мева

ОБЩИНА КАМЕНО КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРЕДЛОЖАТ ОФЕРТА за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма "а", ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП чрез публична покана по чл. 101а и сл. ЗОП с предмет: ДОСТАВКА НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА СМЕТ ТИП "БОБЪР" И КАЗАНИ ЗА СМЕТ ТИП "МЕВА" ЗА ОБЩИНА КАМЕНО ПУБЛИЧНА ПОКАНА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ  

snimka

Обявление

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

snimka

Обявление

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

snimka

Обявление

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

snimka

Публикуван протокол

Протокол от работата на длъжностните лица за определяне на изпълнител на обществена поръчка на основание глава осма "а" от ЗОП - възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Разработване на План за развитие на община Камено 2014-2020 и оптимизиране на социалната политика на община Камено", финансиран по ОП "Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

« 1 24 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas