snimka

Обявление

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

snimka

Обявление

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

snimka

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА КАМЕНО Община Камено съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Камено обявява инвестиционно предложение : "Трасета : на кабел 20 kV, на външен водопровод и на улица за достъп към обект „ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР И ПСОВ” – ГР.КАМЕНО, ОБЩИНА КАМЕНО”, с уведомител Община Камено Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от в Дирекция УТСУОС, Община Камено.

snimka

Съобщение

Изготвен проект на ПУП - план за регулация, с предназначение за "Жилищно строителство"

snimka

Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на ферма за отглеждане и угояване на облагородена риба и аквакултури в затворена рециркулационна система"

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas