snimka

Съобщение

Община Камено, дирекция "УТСУОС" уведомява заинтересованите лица, че в ДВ бр. 6/21.01.2014 г.  е обнародвано Решение № 11/ 21.01.2014 г.

snimka

Покана за публично обсъждане на Бюджет 2014

Кметът на Общината, кани гражданите на Камено, юридически лица, ръководителите на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане на Бюджет 2014. Публичното обсъждане ще се проведе на 23. 01. 2014 година от 17:00 часа в зала „Гражданска защита“.    Отчет за изпълнение на Бюджет 2013 Проект на Бюджет 2014 Проекти, изпълнявани от община Камено през 2014

snimka

Семинар на тема Прилагане на националната стратегия за управление на биоотпадъците в България

         Уведомяваме Ви, че на 12.02.2014 г. (сряда) в гр.Бургас ще се проведе еднодневен семинар на тема „Прилагане на националната стратегия за управление на биоотпадъците в България” в рамките на проект „Разработване на нормативната уредба за управление на биоотпадъците и създаване на система за осигуряване на качеството на компоста и Национална организация за осигуряване на качеството на компоста”.         Средствата за пътни и дневни са за сметка на участващата страна.         Заявките за участие в семинара да се изпратят до 23.01.2014 г. на адрес : гр.Бургас, ул.”Перущица” № 67, РИОСВ – Бургас. Участието може да се заяви и на електронен адрес : riosvbs@unacs.bg.         Информация за мястото на провеждане на семинара ще бъде публикувана допълнително на интернет страницата на РИОСВ – Бургас – www.riosvbs.eu.

snimka

Уведомление

Относно: Инвестиционно предложение на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

snimka

Покана за встъпителна пресконференция

Уважаеми граждани, представители на медии, неправителствения сектор и бизнес, колеги, Във връзка със старта на проект „Оптимизиране на структурата и функциите на община Камено ”, договор с рег. №: 13-11-32/18.10.2013 г , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате във встъпителна пресконференция, която ще се състои на 16 януари 2014 г., от 10.00 часа в Заседателната зала на общинска администрация Камено, На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и резултати.

« 1 2 35 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas