snimka

Обявление

Община Камено, Дирекция "УТСУОС" уведомява заинтересованите лица, че със Заповед РД-09-36/24. 01. 2013 г.  на Кмета на община Камено е одобрен проект за ПУП.

snimka

Съобщение

Община Камено, Дирекция "УТСУОС" уведомява заинтересованите лица, че в "Държавен вестник" бр. 6/ 22. 01. 2013 г.  е обнародвано  Решение на Общински съвет - Камено

snimka

Съобщение

Община Камено, Дирекция "УТСУОС" уведомява заинтересованите лица, че в "Държавен вестник" бр. 6/ 22. 01. 2013 г.  са обнародвани  Решения № 20 и Решение № 21 на Общински съвет - Камено

snimka

Съобщение

На вниманието на г-жа Денка Иванова Едрева, г-н Иван Илиев Едрев и г-жа Елена Илиева Едрева относно образувана преписка за административно производство за незаконно строителство

snimka

Съобщение

Съобщение от Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район относно обявената инициатива за ползване на река Айтоска за заустване на пречистени отпадъчни води от канализационната система на гр. Камено.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas