snimka

Гръмкото Да бъде огласи община Камено

Гръмкото „Да бъде” и  ударите на гегите огласи сградата на община Камено. По традиция в навечерието на предстоящите Коледни и Новогодишни празници  децата от ЦДГ „Слънце“ – гр. Камено поздравиха кмета на общината инж. Стефан Бонев и служителите в администрацията. Малчуганите поздравиха всички с коледни песни, танци и стихове, посветени на големия празник. Малките коледари пожелаха много късмет, здраве и успехи на всички през следващата година След това 6-годишния Мартин сурвака кмета с красиво украсена дрянова сурвакница. Кметът благодари на децата за коледното настроение, което внесоха в сградата на общината със своето присъствие, пожела им да бъдат здрави, да растат щастливи и да получат от дядо Коледа, подаръкът, който най-много желаят. Всички деца получиха торбички с лакомства и подаръци. Снимки от празника

snimka

Национален референдум

  Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" осигурява достъп до избирателните списъци за Национален Референдум на 27.1.2013 г., за всички български граждани през Интернет. На уеб адрес http://www.grao.bg/elections/ Вие можете да проверите своите данни в избирателните списъци и да се информирате за избирателната си секция и място на гласуване.  Чрез този сайт може: Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Национален Референдум на 27.1.2013 г. Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации. Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.   Да се получи информация за секциите и местата на гласуване.

snimka

Съобщение

Община Камено уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за ПУП - план за застрояване и отреждането му за "Площадка за обслужващи сгради, инсталация за сепариране на отпадъци и инсталация за третиране на сметищен газ"

snimka

Съобщение

Община Камено уведомява заинтересованите лица, че в ДВ бр. 99/14.12.2012 г. е обнародвано Решение № 22/29. 11. 2012 г. на Общински съвет - Камено

snimka

Започва прием на заявления по проект Подкрепа за достоен живот

Във връзка със стартиране на ІІІ-ти етап по проект „Подкрепа за достоен живот”- схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09-“Алтернативи”, уведомяваме гражданитена община Камено, че започва приема на заявления на кандидати желаещи да ползват и да  предоставят социалната услуга „Личен асистент”. За ползватели на социалната услуга „Личен асистент“ могат да кандидастват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч деца с трайни увреждания Необходими документи: Документ за самоличност. /копие/ Акт за раждане. /копие/ - когато ползвателя е дете Документ за самоличност на родителя. /копие/ Експертно решение на ТЕЛК. Документ за попечителство/ настойничество. /при необходимост/ Декларация по образец. За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст. Необходими документи: Документ за самоличност. /копие/ Автобиография. Свидетелство за съдимост. Служебна бележка, че лицето е регистрирано в Бюрото по труда Копие от сертификат от завършение обучителни курсове. Документите за ползвателите на  услугата “Личен асистент” и личен асистент  ще се приемат от 17 до 21 декември 2012 г. в сградата на дейност „Социални услуги и подпомагане“. Допълнителна информация може да получите на тел. 055152050.  

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas