snimka

Обявление

Обявление на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ

snimka

Съобщение

Община Камено, дирекция "УТСУОС" уведомява заинтересованите лица, че в ДВ бр. 80/19.10.2012 г. са обнародвани решения на ОбС - Камено.   Съобщението

snimka

Обявление

Относно: Изработен проект на частично изменение на ПУП

snimka

EVN планира прекъсване на захранването

EVN Bulgaria уведомява, че поради монтиране на индикатори за локализиране аварии по КЛ СН и профилактика на ТП на 24. 10. 2012 г. /сряда/ от 8,30 ч. до 17,00 ч. ще бъде спряно захранването в град Камено на следните улици: Инфрамция EVN

snimka

Обявление

На основание чл. 128,  ал. 1 от ЗУТ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas