snimka

Покана

До всички заинтересовани страни в град Камено! До всички потенциални участници в проект "Крачка напред в бъдещето"!

snimka

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :

snimka

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 149 ал. 2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж...

snimka

СЪОБЩЕНИЕ

         Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :         ,,Монтаж и обвръзка на инсталация за утилизация на парите (VRU) от автоматизирана ж.п. наливна естакада (АЖПНЕ)” с инвеститор ,,Лукойл Нефтохим Бургас” АД.            Местоположение на инвестиционното предложение-ПИ №000340, собственост на ,,Лукойл Нефтохим Бургас” АД.

snimka

Съобщение

Община Камено, Дирекция "УТАБ", съобщава на заинтересованите лица, че в Държавен вестник - бр. 44 от 12.06.2012г. са обнародвани следните обявления за изработени проекти за ПУП - парцеларен план.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas