snimka

Нека заедно да изчистим община Камено

Община Камено подкрепя кампанията на БТВ "Да изчистим България за един ден" и призовава всички ЗАЕДНО на 12 май да направим мястото, където живеем по-чисто. Всеки може да намери своето място в тази кампания, като почисти пространството пред своя дом, тротоара и градинката пред него. Общината инициира организирано почистването на следните места: за град Камено - старото корито на река „Айтоска“ - защитена местност „Корията“ - зоната около стадиона на гр. Камено за село Свобода - местността „Кавак дере“ за село Винарско - дерето, преминаващо през селото - чешмата „Златните чучури“ - чешмата в местността „Парка“ за село Трояново - гората „Борчетата“ за село Черни връх  - подходът на село Черни връх откъм град Бургас за село Тръстиково - коритото на река „Русокастренска“ - парка в селото за село Ливада - двора на училището за село Желязово - местността „Кавак дере“ за село Константиново - около училищния двор, сградата на пощата и читалището Напомняме на гражданите, че: - Почистването и поддържането на прилежащите части на жилищните сгради и междублоковите пространства е тяхно задължение; - Събраните от почистването отпадъци да се поставят в съдовете за битови отпадъци или в чували до тях с изключение на едрогабаритните; - Едрогабаритните отпадъци да се поставят до съдовете за битови отпадъци; - Рязането на дървета и кастренето на клони да се извършва само след разрешение от кмета на общината или на населеното място, съгласно чл. 18, от Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на община Камено; - Изрязаните храсти и клони при почистването да се оставят в зелените площи на удобно за извозване място, а не до съдовете. ТРАНСПОРТИРАНЕТО на отпадъците ще бъде извършвано от Общината. ДОБРОВОЛЦИТЕ, които желаят да участват в кампанията могат да се записват - за Камено на  телефони: 055152059; 0897099855, както  и на e-mail: kucarova@kameno.bg  - до 10. 05. 2012 г. - за останалите населените места в общината - в кметствата до 10. 05. 2012 г. Чували и ръкавици ще се раздават на 12.05.2012 г. от 8.30 до 11.30 часа - за град Камено в БКС /дейност „Чистота“/, а за останалите населени места в общината - пред кметствата.    

snimka

Обявление

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ.

snimka

Съобщение

  На 11. 05. 2012 г. /петък/ от 10.00 до 12.00 ч. в залата на "Гражданска защита" ще се проведе приемна за гражданите на Община Камено с Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация. Всеки, който е обект на дискриминация или бъде третиран различно във възможностите си да участва в обществения живот, може да зададе своите въпроси.

snimka

Съобщение за търг

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот - спортна зала, находяща се в гр. Камено с площ 83,00 кв.м за срок от 5 години.

snimka

Обявление

Със Заповед РД - 09 -198/24. 04. 2012 г. на Кмета на община Камено е одобрен проект за ПУП - план за застрояване на ПИ № 107113 в местност "Дворно място" в землището на гр. Камено.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas