snimka

Публично обсъждане на инвестиционно предложение

Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на „Наредба за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда” е обявена процедура за обществено обсъждане на инвестиционно предложение: ,,Комплекс за преработка на тежки нефтени остатъци” с възложител „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД. Инвестиционното предложение е предвидено да се изгради в площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Общественото обсъждане ще се проведе на 04.06.2012 година от 10.00 часа в зала „Гражданска защита” гр.Камено. Доклада за оценка на въздействието върху околната среда е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.

snimka

Фолклорен празник в село Русокастро

ОБЩИНА КАМЕНО ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ СЕЛО РУСОКАСТРО ФОНДАЦИЯ "РУСОКАСТРОН" ВИ КАНЯТ НА ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК                                                 В СЕЛО РУСОКАСТРО 5 МАЙ 10,00 ч. - АВТОРАЛИ В МЕСТНОСТТА "РУСИН КАМЪК" 17,00 ч. - ФУТБОЛНА СРЕЩА МЕЖДУ ФК - РУСОКАСТРО И ФК - ЦАРЕВО 18,30 ч. - ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА: ФОЛКЛОРНИ ГРУПИ КЪМ НЧ "СЪЗНАНИЕ 2009" ГИМНАСТИЧКИ ОТ ОТБОР ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА В ГР. БУРГАС ОРКЕСТЪР "НЕСТИНАРИ" С РЪКОВОДИТЕЛ ХРИСТО МИХОВ И СПЕЦИАЛНОТО УЧАСТИЕ НА НАРОДНАТА ПЕВИЦА КАЛИНКА ЗГУРОВА МАГИЧНО ШОУ "ЗАИН", "КРИСТАЛ БАЛАНС" ДУО "СЕНС" И ОГНЕНО ШОУ НА ГРУПА F4 6 МАЙ 10,00 ч. – ВОДОСВЕТ В ХРАМ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ В МЕСТНОСТТА „РУСИН КАМЪК“ 11,00 ч. – ТУРНИР ПО ФУТБОЛ /ДЕЦА/ 14,00 ч. – НАРОДНИ БОРБИ        

snimka

Обявление

Изготвен проект за ПУП - план за регулация и застрояване и отреждането му за "Пречиствателна станция за отпадни води" в местността "Герена" в землището на гр. Камено.

snimka

Обявление

Със Заповед РД - 09 -178/12. 04. 2012 г. на Кмета на община Камено е одобрен проект за ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ № 321002 в землището на гр. Камено.

snimka

Честито Възкресение Христово

Скъпи съграждани! На Великден всеки християнин вярва, че на земята доброто надделява над злото, правдата над неправдата, светлината над тъмнината. Нека съхраним вярата в чудото на Възкресението, нека запазим добротата в себе си и стремежът за разбирателство! Нека са благословени дните Ви, да има благодат на трапезата Ви и хармония и разбирателство в семейното огнище. Бъдете здрави, усмихнати и щастливи! Пожелавам ви Светли и Благословени Великденски празници! ИНЖ. СТЕФАН БОНЕВ Кмет на община Камено

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas