snimka

ВиК спира водата в четвъртък и петък

От ВиК - Бургас съобщават, че на 5 април (четвъртък) и 6 април (петък)поради извършване на строително- монтажни работи  ще бъде спряна водата в гр. Камено от 8 до 17 часа.

snimka

Първа копка по проект: Водопровод, канализация и ПСОВ – с. Кръстина

    “Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони”. Днес 22. 03. 2012 г. в 10,30 часа в село Кръстина беше направена "първа копка", която ще даде началото на изпълнението на спечеления от Община Камено през 2009 г.  проект по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г, Мярка 321 - "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони": „Водопровод, канализация и ПСОВ – с. Кръстина" Строителството предвижда: Реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа в с. Кръстина на стойност 3179192,90 лв.  с изпълнител „АКВАПОНС – ВИК КРЪСТИНА“ и  изграждане на локална Пречиствателна станция за отпадъчни води на стойност 517020,00 лв.  с изпълнител „СРЕГИ – БСК“.       

snimka

Национален фолклорен събор На мегдана Камено 2012

На 1 юни с голям концерт-спектакъл „Туй що не гасне”  ще се чества 85 години от създаването на Народно читалище „Просвета-1927” и 25 годишен юбилей на Фолклорен танцов ансамбъл „Здравец”. На 2 и 3 юни Община Камено и Народно читалище „Просвета-1927” организират Национален фолклорен събор „На мегдана” под надслов: „Писнала гайда шарена, От бай Слави правена”. В конкурсната програма на събора могат да участват изпълнители от всички краища на страната (певци, инструменталисти, групи за автентичен фолклор), които ще бъдат оценявани от компетентно жури. Гости на фолклорния събор ще бъдат: На 2 юни 2012 г.- Международно известния музикант Теодоси Спасов със своята група. На 3 юни 2012 г. – ДФА „Филип Кутев” СТАТУТ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ  

snimka

Съобщение

На вниманието на г-жа Станка Митева Генева - изготвен проект за ПУП

snimka

Съобщение

Община Камено, Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че в ДВ 22/16.03.2012 г. е обнародвано обявление за изработен проект за ПУП - парцеларен план.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas