snimka

Съобщение

Със Заповеди № РД - 09 -111/29.02.2012 г.;   № РД - 09 -112/29.02.2012 г. са одобрени задания и допускане изработването на  проекти за ПУП

snimka

Разпределяне средствата получени от ЗДБРБ между училищата и детските градини

Разпределяне средствата получени от ЗДБРБ между училищата и детските градини в община Камено за бюджетната 2012 г. Формула за разпределение на средствата между детските градини  в Община Камено за бюджетната 2012 г. Формула за разпределение на средствата между училищата в Община Камено за бюджетната 2012 г.

snimka

ПОКЛОН ПРЕД ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ

В Деня на Освобождението на България от османско владичество, с едноминутно мълчание, поклон и поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча се преклонихме пред героизма на загиналите наши прадеди, пред подвига на руските, беларуските, украинските, румънските и финладските войски, отдали живота си за нашата свобода. Празникът продължи с предстаявенето на театралната постановка „Жив си ти! - 20 май 1876".         

snimka

Започва кампанията за събиране на местни данъци и такси

Г-жа Николинка Иванова Колева бе първият за годината данъкоплатец в община Камено. Тя плати данъците на  семейство си за цялата 2012 г. и отправи пожелание за високи постъпления в общинската хазна, а на всички служители да бъдат здрави, винаги така усмихнати и отзивчиви. От днес стартира кампанията по събирането на местните данъци и такси, включващи заплащането на Данък върху недвижимите имоти, Такса битови отпадъци и Данък върху превозните средства. Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове – от 01 март до 30 юни и до 30 октомври 2012 година. На предплатилите в срок от 01 март до 30 април 2012 год. се прави 5 % отстъпка. Плащанията се извършват на място в касата на „Местни данъци и такси” в Центъра за услуги и информация на гражданите, в кметствата на населените места в общината или по банков път. Банкова сметка за приходи в „ЮроБанк И ЕФ Джи България” BIC /код/ BPBIBGSF IBAN BG 30 BPBI 7937 84 1722 6298 Кодове за вид плащане 442100 Данък в/у недвижими имоти 442300 Данък в/у превозни средства 442400 Такса битови отпадъци               

snimka

Община Камено ще отбележи Националния празник 3-ти март с театрален спектакъл

3-ти март – 134 години от Освобождението на България ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА 03 МАРТ 2012 Г. /събота/ Издигане на националното знаме на Република България Поднасяне на венци и цветя на паметната плоча. ПОКЛОН ПРЕД ПОДВИГА НА ГЕРОИТЕ ИЗВОЮВАЛИ оСВОБОЖДЕНИЕТО НАЧАЛО: 15,30 ЧАСА МЯСТО: ПРЕД ОБЩИНАТА Театрален спектакъл по Цветан Стоянов  „Жив си ти! - 20 май 1876 г. „ НАЧАЛО: 16,00 ЧАСА МЯСТО: ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА – 1927“ - КАМЕНО    

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas