snimka

Съобщение

       Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-11-ПР/22.02.2012 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : „Изграждане на кравеферма за 100 бр.животни, склад, офис и битова част в поземлен имот № 028021, местност „Бельовите круши”, землище с.Константиново, общ.Камено с възложител : Станислав Атанасов Миларев.          Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел „Управление на собствеността”.          За връзка-20 59-Б.Куцарова.    

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че в държавен вестник бр. 17/28. 02. 2012 г. е обнародвано решение на Общински съвет - Камено за одобряване на ПУП

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че в държавен вестник бр. 16/24. 02. 2012 г. е обнародвано обявление за изработен проект за ПУП

snimka

Моята красива мартеница

Преплитането на белия и червения цвят е стар народен обичай и носи вяра в утрешния ден, символ на здраве, благополучие и успех. Народно читалище "Просвета - 1927", СОУ "Христо Ботев" , ЦДГ "Слънце" и Местната комисия за борба с противообществените прояви Ви канят  на Изложба - Базар "Моята красива мартеница" на 01 март от 14.00 ч. във фоайето на читалището. Заповядайте заедно да отбележим прехода от зимата към пролетта.

snimka

Съобщение

Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas