snimka

Важно съобщение

Днес 24 февруари отдел „Местни данъци и такси” ще работи с физически и юридически лица до 14,00 часа. Причина за спирането на обслужването е годишното облагане на физически и юридически лица за 2012 година.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със Заповед на кмета на Общината е допуснато изготвянето на ПУП - парцеларен план за трасето на охранителен канал в землището на гр. Камено.

snimka

Съобщение

Община Камено, дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със Заповед на Кмета на община Камено е допуснато изготвяне на ПУП.

snimka

Съобщение

Община Камено, дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със Заповед на Кмета на община Камено е допуснато изготвяне на ПУП.

snimka

Съобщение

На вниманието на г-жа Станка Дукова за изготвен проект за ПУП - план за регулация.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas