snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със Заповед на Кмета на община Камено е допуснато изготвяне на ПУП-ПРЗ

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" съобщава на заинтересованите лица, че в ДВ са обнародвани решения № 14, 15, 20, 21, 22 и 23 на ОбС - Камено за одобрени ПУП Цялото съдържание на документа   

snimka

Публично обсъждане на тема Проект на бюджет за 2012 г. на община Камено

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КАМЕНО ИНЖ. СТЕФАН БОНЕВ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ На тема: „Проект на бюджет за 2012 г.на Община Камено”. Поканват се всички заинтересовани лица и организации да вземат участие в обсъждането. Заповядайте на 3 февруари (петък), от 17,30 часа, в зала на „Гражданска защита“

snimka

Съобщение

Уведомяваме заинтересованите лица, че със Заповед на кмета на община Камено е одобрен проект за Частично изменение на ПУП по плана на с. Черни връх.

snimka

Съобщение

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ На тема:  „Възможности за предоставяне на спешна неотложна медицинска помощ на населението на община Камено”

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas