snimka

Съобщение

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 9, ал. 1 и ал. 3, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Камено уведомява обществеността (всички заинтересовани физически и юридически лица), за изработено задание за обхват и съдържание на ДОВОС на инвестиционно предложение за "Разкриване и експлоатация на кариера за добив на трахити и трахитови туфи за производство на трошен камък за пътни настилки, строителни материали и за производство на бетонови разтвори от находище "Каята" в землището на с. Вратица, община Камено, област Бургас" за консултации за определяне на обхвата, съдържанието и формата на ДОВОС. Достъп до изработеното задание за обхват и съдържание на ДОВОС е предоставен на сайта на "ТРАНССТРОЙ БУРГАС" АД - /www.transsroy.com/ Лице за контакти: инж. Тодор Кръстев - Главен инженер в "ТРАНССТРОЙ БУРГАС" АД, гр. Бургас 8000, ул. "Успенска" №8, тел. 056/857-066; 0887 239 089 и e-mail: oferti@transstroy.com Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Камено 8120, гр. Камено, ул. "Освобождение" №101 и на пощенски адрес: Бургас 8000, ул. "Успенска" №8, по електронна поща на e-mail: transstroy@transstroy.com; bogdanova@transstroy.com и oferti@transstroy.com в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението. За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Камено е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на Община Камено.

snimka

Решение

Решение №21 с протокол №3 от 22.12.2011 г.

snimka

Решение

Решение №22 с протокол №3 от 22.12.2011 г.

snimka

Решение

Решение №23 с протокол №3 от 22.12.2011 г.

snimka

Решение

Решение №15 с протокол №3 от 22.12.2011 г.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas