snimka

Съобщение

Със Заповед на Кмета е одобрен проект за Частично изменение на ПУП - план за застрояване на ПИ 017030, местност "Куш бунар" в землището на с. Черни връх.

snimka

Съобщение

Обнародвано обявление в ДВ бр. 89/11.11.2011 г. за изработен проект на ПУП.

snimka

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

snimka

Съобщение

На вниманието на г-жа Добра Георгиева Куцарова

snimka

Спиране на водоподаването

"Водоснабдяване и Канализация" ЕАД - Бургас уведомява гражданите и всички абонати от гр.Бургас и населените места, водоснабдени от система "Камчия" , че във връзка с есенно- зимната профилактика на съоръженията ще бъде спряно водоподаването от 6 часа на 9 ноември /сряда /. Водоподаването ще се нормализира след 08 часа на 10 ноември /четръртък/.Желателно е на 10,11 и 12 ноември, водата да се ползва за питейни нужди след преваряване. Препоръчваме на водопотребителите от региона да се запасят с неоходимите количества вода.  

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas