snimka

Съобщение

На вниманието на г-жа Людмила Атанасова

snimka

Съобщение

Обявление на осн. чл. 128, ал. 1 от ЗУТ

snimka

Съобщение

Със Заповед на Вр ИД Кмет на община Камено - инж. Тодор Петров е забранена продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранени и други обществени места на територията на община Камено от 20.00 часа на 29. 10. 2011 г. до 00,00 часа на 30. 10. 2011 г. Заповедта можете да видите тук 

snimka

Изтича срока за плащане на местните данъци без лихва

30 октомври е последният срок за плащане на вноска за местен данък без начисляване на лихва. След изтичането му, върху всяка вноска се начислява законната лихва - десет пункта над основния лихвен процент на БНБ. С последните изменения на Закона за местните данъци и такси бяха уеднаквени сроковете за заплащане на данъците върху недвижимите имоти и върху превозните средства. Годишният размер на задълженията е разделен на две равни вноски - до 30 юни и до 30 октомври. Същият срок важи и за таксата битови отпадъци. Касовите плащания на местните данъци и такса битови отпадъци се извършват  на касата в Центъра за услуги и информация на гражданите - 7 работно място.   До края на тази година могат да се подават и декларации от собственици на имоти, които през цялата следваща година няма да бъдат използвани. Бланки на декларации могат да бъдат свалени от тук  или получени от деловодството - 1 работно място в ЦУИГ, където става и подаването им.

snimka

Секции за избирателите с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението

Със Заповед № РД - 09 - 550/ 13. 10. 2011 г  на Вр ИД Кмет на Община Камено секции с номера  02-08-00-001 /Зала "Гражданска Защита"/  и  02-08-00-002 /СОУ "Христо Ботев" - нова сграда/ са определени за секции с улеснен достъп  за гласоподаване на избиратели с физически увреждания  на опорно-двигателния апарат или на зрението. Лицата с физически увреждания  на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението могат да направят заявка за транспорт в деня на изборите на следните телефони:  до 17, 00 часа на  21.10.2011 г.  -  Деловодство - тел.: 05515/ 2003 на  23.10.2011 г. - тел .: 05515/ 2003

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas