snimka

Съобщение

Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария на териториите на основната площадка „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и пристанищен терминал „Росенец”. Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „УТСУОС” – отдел „УОС”, Община Камено.

snimka

Уведомление

Уведомление съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие

snimka

Уведомление

 Уведомление съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие

snimka

Съобщение

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

snimka

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

« 1 2 3 4 5 6 79 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas