snimka

Избори 2011

Уважаеми избиратели, уведомяваме ви, че в случай, че не се откривате в избиратените списъци или е допусната грешка в същите до 15. 10. 2011 г. можете да подадете заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци. Заявление за отстраняване на непълноти/грешки в избирателния списък за изборите за общински съветници и кметове Заявление за отстраняване на непълноти/грешки в избирателния списък за изборите за президент и вицепрезидент   ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА 23 ОКТОМВРИ 2011 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 23 ОКТОМВРИ 2011

snimka

Съобщение

Обнародвано обявление в ДВ бр. 78/07.10.2011 г.

snimka

Стартира столовото хранене в училищата

На 100 % е осигурено столовото хранене на учениците в училищата на територията на Община Камено, в изпълнение на чл. 36, ал. 1, т. 5 от ЗНП. Помещенията в училищата, определени за извършване на ученическото столово хранене отговарят изцяло на санитарно-хигиенните изисквания. Столовото хранене е организирано в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на здравеопазването, изискванията за целодневна организация на учебния ден и пътуването на ученици до средищните училища. Изградени са две кухни-майки в СОУ „Христо Ботев“ – гр. Камено за доставка на храна в НУ „Братя Миладинови“ – с. Кръстина и ОУ „Христо Ботев“ – с. Трояново и кухня – майка за ОУ „Иван Вазов“ – с. Русокастро. Към настоящия момент се хранят около 200 ученика. Наред с осигуреното столово хранене продължава и осигуряването на безплатни закуски за учениците от 1 до 4 клас и поевтеняване на закуски за учениците от 5 до 12 клас.    

snimka

Общината подписа договор за близо 4 милиона по Оперативна програма Регионално развитие

На 05. 10. 2011 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството Вр ИД кмет на община Камено инж. Тодор Петров, подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие“ /2007 – 2013/, схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда“. Проектът „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа гр. Камено” е с одобрена безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 948 100, 92 лв. Дейностите, залегнали в проекта включват подмяна на съществуващата асфалтова настилка, рехабилитация на тротоарите, подмяна на уличното осветление, озеленяване на ул. „Освобождение“, ул. „Толбухин“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Републиканска“, ул. „Царевец“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Михаил Герджиков“ и  подобряване на централната зона за отдих. Срокът за реализиране на инвестицията е 15 месеца.

snimka

Съобщение

На вниманието на наследниците на Иван Генков Витанов

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas