snimka

Съобщение

На вниманието на наследниците на Колю Жеков Драгоев

snimka

Съобщение

         Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :         ,,Разкриване и експлоатация на кариера за добив на трахити и трахитови туфи за производство на трошен камък за пътни настилки, строителни материали и за производство на бетонови разтвори от находище „Каята”” с инвеститор ,,Трансстрой Холдинг” АД.         Местоположение на инвестиционното предложение–част от землищата на с.Винарско и с.Вратица, община Камено.         Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.  

snimka

Съобщение

         Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :        ,,Изграждане на склад за изкупуване, временно складиране и съхранение на черни и цветни метали” с инвеститор Яни Райков Желев и Янка Стоева Христова.          Местоположение на инвестиционното предложение–ПИ №107060, местност „Извън регулация” в землището на гр.Камено.          Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.  

snimka

Гласуване по настоящ адрес

Избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент, за общински съветници и кметове е необходимо да подадат заявление по по чл. 53, ал. 1 във връзка с § 10, ал. 3 от ПЗР на Изборния кодекс до 17,00 часа на 08. 10. 2011 г. Избирателите, които не се откриват в избирателните списъци и желаят да гласуват е необходимо да се явят в отдел "ГРАО" за справка. Заявление за гласуване по настоящ адрес на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. Заявление за гласуване по настоящ адрес на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

snimka

Кампания Изпрати дете на училище и детска градина като дариш старата си чанта, дрехи, обувки, учебници играчки

Центърът за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" гр. Камено стартира кампания „Изпрати дете на училище и детска градина като дариш старата си чанта, дрехи, обувки, учебници играчки“ Кампанията е инициирана в предвид това, че голям брой деца и ученици ежегодно отпадат от училище и не посещават детска градина. Всеки, който желае може да се включи в кампанията като посети Центъра в сградата на ул. „Димитър Благоев“ № 1 /старата сграда на МВР/ или се обади на тел. 0877706039;  0882520554. От началото на месеца съвместна инициатива на СНЦ „Верния настойник“ и фондация от Германия „По-добро бъдеще“ е предоставила на децата в детските градина в с. Кръстина и с. Свобода хранителни продукти, дрехи и обувки.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas