snimka

Консултации за състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК

Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Камено инж. Тодор Петров отправя покана за провеждане на консултации за състава на комисия по чл.242, ал.7 от ИК, която да приеме от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници, кметове на общини и кметства. Поканата е адресирана до председателите на общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции: ГЕРБ, БСП /Коалиция за България/, ДПС, СДС /Синята коалиция/, АТАКА, ДСБ /Синята коалиция/, НДСВ.   Консултациите са насрочени за 30.09.2011 год. от 14.00 часа в кабинета на Кмета. За повече информация банера    Избори 2011

snimka

Обществено представяне на проекта Социално включване на уязвими групи в община Камено

На 20 септември беше направено обществено представяне на проекта Социално включване на уязвими групи в община Камено. На представянето присъстваха екипът на проекта и кметът на община Камено - инж. Стефан Бонев. На присъстващите беше представена подробна информация за целта, приоритети и очакваните резултати от изпълняването на дейностите по проекта. 

snimka

22 - Ден на независимостта на България

За българския народ  22 септември е поредната дата, откогато се сбъдва мечтата на нашите предци – да бъдат стопани в своята родна, прекрасна и богата българска земя! Първите крачки за възстановяването на българската независимост са направени отдавна - с Манифест на 22 септември (5 октомври нов стил) 1908 г. в църквата "Св. Четиридесет мъченици" в старопрестолния град Търново. Вече повече от един век България се е утвърдила като европейска държава с демократични принципи на развитие. Днес този ден ни кара да се замислим за миналото и с гордо вдигната глава да продължим напред, следвайки заветите на нашите предци.

snimka

Гласуване с подвижна избирателна урна

Избирателите с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна урна до 17,00 часа на  22. 09. 2011 г.  Необходимо е да се приложи и копие от ТЕЛК или НЕЛК. тел. за информация 0879981830 Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна за общински съветници и кметове Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна за общински съветници и кметове

snimka

Теглене на жребий на поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КАМЕНО     ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!!   ОТНОСНО: Определяне на мястото и времето за теглене на жребий на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати, в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 год. в Община Камено   На основание чл.33, ал.1, т.9, чл.173, ал.1 и ал.2 и § 5, т.6 от ДР на Изборния кодекс и съгласно задължителни указания на Централната избирателна комисия, обективирани в № 784-ПВР/МИ/15.09.2011 год. за процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., със свое Решение № 98/17.09.2011 год. Общинска избирателна комисия – Камено,   ОПРЕДЕЛЯ:   Тегленето на жребия за поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати, в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 год. да се проведе на 21 септември от 12:00 часа в залата на Общинска избирателна комисия – Камено (Ритуалната зала), находяща се в сградата на Община Камено с адрес в гр. Камено, ул. „Освобождение” № 101. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в Община Камено и представители на средствата за масово осведомяване.       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайла Гаджерукова  

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas