snimka

Спиране на електрозахранването

Днес 08 септември от 09,00 часа до 17,00 часа ще бъде спряно електрозахранването на УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ -УЛ. ГЕОРГИ КОНДОЛОВ -УЛ. ДОБРИ ЧИНТУЛОВ -УЛ. ПЯСЪЦИ -УЛ. СТРАНДЖА -УЛ. СТАРА ПЛАНИНА  

snimka

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще направи първа копка в с. Русокастро

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще направи първа копка на разширяването на сградата на детската градина в с. Русокастро по проект „Социално включване”. Общата стойност на целия проект е 785 950лв. Предвидените средства за строително-монтажни работи са на стойност  334 000 лв.  СМР по проекта ще се извършат и в с. Трояново. Там ще се ремонтира част от сградата на детската градина за да се обособи помещение за изпълнение на мултисекторни услуги за деца и родители от уязвими групи в селото и близките до него Винарско и Вратица. По проекта се предвижда и работа на терен или още по-точно мобилни групи ще работят с традиционни и маргинализирани групи от ромската общност на място в техните квартали и домове. Обединяват се действията на секторите здравеопазване, социална работа и образование, като се сформират екипи по проекта за извършване на 19 вида услуги. Общата цел на проекта е да се подобрят условията за ефективно ранно детско развитие на територията на община Камено. По проекта ще бъдат привлечени специалисти-педагози, психолози, социални работници, общопрактикуващ лекар, стоматолог, педиатър, модератор, медиатори от общността на уязвимите групи, арттерапевт, водещ на школа по домакинство-общо 45 души. Подбрани са дейности с много голям потенциал за силна подкрепа в изпълнение на основните задачи, които ще бъдат поднасяни на целевите групи с голям професионализъм. Изборът на специалистите по проекта ще бъде организиран с тръжна процедура по изискване на Световната банка, която финансира проекта.   Времетраенето на проекта е две години. През м. септември е началото на две от услугите, а масовия старт на останалите дейности ще започне от м. октомври.

snimka

Обявен е еднодневен траур

Със Заповед № РД-09-472/05.09.2011 г. на Кмета на Общината 6-ти септември 2011 г е обявен за еднодневен траур в памет на загиналите в тежката катастрофа жители на Общината. Отменени са всички публични тържества и радостни ритуали.  Всички знамена на територията на Общината са спуснати наполовина.

snimka

Избирателни списъци

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА 23 ОКТОМВРИ 2011 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 23 ОКТОМВРИ 2011

snimka

Съобщение

В община Камено е постъпило писмо от МВР, чрез Областна администрация Бургас гражданите, на които им предстои подмяна на документи за самоличност своевременно да подават заявление, за да не се допуска напрежение при административното обслужване

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas