snimka

Кметът кани партиите на консултации за ОИК

Кметът на община Камено инж. Стефан Бонев отправя покана за провеждане на консултации за съставяне на ОИК, във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници, кметове на общини и кметства. Тя е адресирана до председателите на общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции: ГЕРБ, БСП /Коалиция за България/, ДПС, СДС /Синята коалиция/, АТАКА, ДСБ /Синята коалиция/, НДСВ. Консултациите са насрочени за 04.08.2011 год. от 16.00 часа в кабинета на Кмета. Целта е да се определи състава на  Общинската избирателна комисия. Съгласно Изборния кодекс представителите на изброените политически сили трябва да носят със себе си необходимия комплект документи. За повече информация банера    Избори 2011

snimka

Съобщение

       Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-53-ПР/20.07.2011 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : Изграждане на складова база за изкупуване на скрап от черни и цветни метали в ПИ №000139, местност „Старият суват”, в землището на с.Ливада, общ.Камено с възложител : „Златен клас 2004” ЕООД.        Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел „Управление на собствеността”.        За връзка – 20 59-Б.Куцарова  

snimka

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпило писмо от Главна дирекция „ГРАО“ и съгласно § 78, ал. 1 ПЗР на Закона за гражданска регистрация, лицата променили настоящия си адрес от едно населено място в друго  в периода от 1 септември 2010 г.  до 31 януари 2011 г. в срок до 30 юни трябва да представят в общинската администрация по нов настоящ адрес изискващите се документи по чл. 92, ал. 2 и 3 за извършване на адресна регистрация: документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди. Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа. Декларацията може да изтеглите ТУК В случай, че лицата не представят изискваните документи за настоящ адрес на тези лица се счита настоящият адрес, който са имали преди 1 септември 2010 г.  За въпроси и справки: тел. 05515/2003  

snimka

Съобщение

Съобщение на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ

snimka

Съобщение

Съобщение на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas