snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" съобщава за обнародвано обявление в Държавен вестник бр. 40/ 27. 05. 2011 г.

snimka

Съобщение

Община Камено, Дирекция "УТАБ" съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД - 09-255/20.05.2011 г.е допусната процедура за изготвяне на ЧИ на ПУП на ПИ  № 000046, ПИ 000047, ПИ 000014 и ПИ 000043 по КВС с. Полски извор.

snimka

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА! УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ! 24 - май - Празник тачен от поколения българи, поставил своето начало в памет на светите братя Кирил и Методий, завещали ни писмеността. Празник, какъвто нямат другите народи по света. Ден, в който си спомняме с благодарност и удовлетворение за училището и своите учители, научили ни на любов към знанието. Скъпи учители, в този свят ден на българската духовност и култура най-сърдечно Ви поздравявам и изказвам своята благодарност към всички Вас, за усулията, енергията, любовта и професионалната отговорност, които влагате в обучението и възпитанието на децата на Камено! Приемете моите пожелания за здраве и сили да продължите да разнасяте мъдростта, посланието и мисията на светите братя! Скъпи ученици, обръщам се към Вас с пожелание да израснете достойни, грамотни  и одухотворени българи, такива, от които страната ни има нужда. Помнете своя род и език и никога не забравяйте думите на Вазов: "Че и ний сме дали нещо на светът и на вси словени книги да четата." Уважаеми дейци на културата, пожелавам Ви да продължавате все така всеотдайно да работите за духовното ни развитие и културната ни идентичност!  Честит празник, уважаеми съграждани! Нека да пребъде през вековете българското слово!  

snimka

Съобщение

Община Камено, Дирекция "УТАБ" съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД - 09-234/12.05.2011 г.е одобрен проект  за Частично изменение на  Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas