snimka

Съобщение

Община Камено, Дирекция "УТАБ" съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД - 09-233/11.05.2011 г.е допусната процедура за изготвяне на Подробен устройствен план  на имот № 028021 в местността "Бельовите круши" в землището на с. Константиново.

snimka

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК И НА ДОБЪР ЧАС, СКЪПИ АБИТУРИЕНТИ!

 „Честит празник и на добър час“. С тези думи кметът на Общината инж. Стефан Бонев се обърна към абитуриентите на СОУ "Христо Ботев" - Камено. Всеки абитуриент получи  пожелание и цвете от кмета, а ето и какво беше неговото пожелание: „Днес не само завършвате една успешна стъпка от живота си, но и започвате един по-самостоятелен и нов етап от него, изпълнен с изненади и предизвикателства. Предстои ви да изживеете много прекрасни мигове, но и много горчивини. Приемайте всяка трудност като изпитание и бъдете устремени в сбъдването на мечтите си”.

snimka

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА

Днес в залата на община Камено се проведе обществен форум на тема "Популяризация на приемната грижа". Организатори на форума бяха СНЦ "Верният настойник", съвместно с Център за приемна грижа "Моето приемно дете". Беше представена презентация на тема "Семейство за всяко дете", презентирани бяха дейностите на клуб "Ръкоделко". Фондация "Агапедия" представи организация и управлението на приемната грижа. Приемната грижа е алтернативна форма на отглеждане на деца. Това е мярка на закрила, регламентирана със Закона за закрила на детето у нас. Тя позволява на децата, лишени от родителска грижа, да бъдат поставени в условията на семейство. Целта е децата да бъдат отгледани в семейство и така да получат максимално добра грижа и възможност за развитие.

snimka

Съобщение

Община Камено уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен “ПУП - Парцеларен план за обект: Кабел 20 kV захранващ нов БКТП в УПИ ІІ-46, масив 42 в землище с.Полски извор, отреден за Депо за битови отпадъци”. Лице за контакти: инж.Димчо Мутафов Тел. 05515/20 55  

snimka

Съобщение

Община Камено уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен “Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ 000014, 000046, 000047 и 000043 по плана за земеразделяне на с.Полски извор, Община Камено”. Лице за контакти: инж.Димчо Мутафов Тел. 05515/20 55

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas