snimka

Съобщение

Дирекция УТАБ, община Камено, уведомява заинтересованите лица , че за ПИ XVI в Зоната за земеделско ползване по плана на с. Полски извор, Община Камено е изготвен проект  за  ПУП - план за регулация и застрояване.

snimka

Общинска администрация почете 9 - май

По повод 9 май - Деня на победата над хитлерофашизма, Общинската администрация почете паметта на загиналите във войните съграждани с едноминутно мълчание и положи венец в знак на признателност.

snimka

ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК В СЕЛО РУСОКАСТРО

ОБЩИНА КАМЕНО ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ СЕЛО РУСОКАСТРО ФОНДАЦИЯ "РУСОКАСТРОН" ВИ КАНЯТ НА ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК 6 МАЙ 11,00 ч. - ВОДОСВЕТ В ХРАМ "СВЕТИ ГЕОРГИ" НА МЕСТНОСТТА "РУСИН КАМЪК" 12,30 ч. - ФУТБОЛНА СРЕЩА 14,00 ч. - НАРОДНИ БОРБИ /НА СТАДИОНА/ 17,00 ч. - ОТКРИВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИКА ЙОРДАН ПЕТРОВ 18,30 ч. - ФОЛКЛОРНИ ГРУПИ КЪМ ЧИТАЛИЩЕ С. РУСОКАСТРО, С. ЛИВАДА, С. ТРЪСТИКОВО, С. ДЮЛЕВО. ОГНЕНО ШОУ НА ГРУПА F-4 И СПЕЦИАЛНО УЧАСТИЕ НА АНСАМБЪЛ "ЗЕЛЕНИКА" СЪС СОЛИСТ НАРОДНАТА ПЕВИЦА ВАНЯ ДЖЕНЕЗОВА 7 МАЙ 10,00 ч.-  АВТОРАЛИ НА ПЛОЩАДКА "ГОРЕН СТОПАНСКИ ДВОР"

snimka

Съобщение

         Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-08-ЕО/10.03.2011 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма: ,,ПУП-ПРЗ за фотоволтаична електрическа централа за производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници в ПИ № 033145, местност „Сепетлика”, в землището на гр.Камено, общ.Камено с възложител : ,,Уинд Иновейшън І” ЕООД.          Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.          За връзка-20 59-Б.Куцарова.

snimka

Съобщение

На  10. 05. 2011 г. /вторник/ от 10.30 до 12.00 ч. в залата в сградата на общината ще се проведе приемна за гражданите на Община Камено с Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация. Всеки,  който е обект на дискриминация или бъде третиран различно във възможностите си да участва в обществения живот, може да зададе своите въпроси.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas