snimka

Съобщение

Дирекция УТАБ, община Камено, уведомява заинтересованите лица , че за УПИ XIV- 55 в кв. 13 по плана на с. Тръстиково е изготвен проект  за Частично изменение на ПУП - план за регулация и застрояване.

snimka

Изтича срокът за ползване на отстъпка при плащане на данъците

До 30 април гражданите и фирмите могат да ползват 5 % отстъпка при плащане на пълния размер на данъците за недвижимо имущество и за моторни превозни средства, напомнят от отдел "Местни данъци и такси" при община Камено. От началото на годината до сега данъчните служители са издали близо 6 000 квитанции за платен данък "Сгради" и такса "Битови отпадъци" и около 1300 квитанции за платен данък "МПС".

snimka

Честит и свят Великден!

Уважаеми съграждани, В навечерието на светлото Христово Възкресение се обръщам към вас с най-искрени пожелания за здраве и благополучие, за радост и обич, които да огреят вашите сърца и домове! На този светъл празник, който се свързва с обновяването на природата, да се вгледаме в себе си и да отворим сърцата си за добри дела. Нека заедно - с разум и вяра, с постоянство и воля, да работим за един по-добър свят, по-добър живот и по-добро бъдеще за нас и децата ни! Честит и свят Великден! ИНЖ. СТЕФАН БОНЕВ Кмет на община Камено

snimka

Започва изплащането на възнагражденията на участниците в кампанията по Преброяване 2011

Националният статистически институт преведе в Банка ДСК възнагражденията на участниците в кампанията по Преброяване 2011 г. Те може да бъдат получени  от 21 април 2011 година на каса в Банка ДСК в цялата страна срещу представяне на лична карта. Обслужването в банката ще бъде извършено без никакви такси, комисионни и други удръжки! Служебните бележки и хонорарните сметки ще може да бъдат получени след 26 април в Териториалните статистически бюра и общинските администрации. В кампанията се включиха близо 40 хиляди преброители и 10 хиляди контрольори. Средното брутно възнаграждение на един преброител е 235 лв., а на един контрольор – 305 лв. Преобладаващата част от възнагражденията на преброителите са между 200 и 400 лв., в зависимост от броя на преброените лица, жилища и сгради. Националният статистически институт благодари на всички, които участваха в Преброяване 2011 и съдействаха за успешното му протичане, и им пожелава весели Великденски празници!

snimka

Съобщение

Дирекция УТАБ, община Камено, уведомява заинтересованите лица , че за УПИ VII 145 и  VIII - 145 в кв. 27 по плана на с. Константиново е изготвен проект  за Частично изменение на ПУП - план за регулация и застрояване.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas