snimka

СПИСЪК С МЕСТАТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ ОТ ДОБРОВОЛЦИ

  Зелените площи около поликлиниката; Стария парк; Коритото на р. Айтоска – от моста при ул. „Димитър Благоев“ до корекцията при ул. „Христо Ботев“ Зелените площи в посока център – синия мост; Зелените площи в посока център – пазара; Зелените площи в посока център – посока с. Братово; Зелените площи ул. „Христо Ботев“ – посока стадиона     Напомняме на всички желаещи, че могат да се запишат и да участват в кампанията на телефон: 055152059; 0897099855. Всички доброволци ще могат да получат чували и ръкавици на 15. 04. /петък/  от 10.00 - 16.00 ч.  в БКС - при Росица Статева.

snimka

Съобщение

Община Камено, Дирекция "УТАБ" съобщава, че в ДВ бр. 31/ 15. 04. 2011 г.  е обнародвано Решение № 14/ 24. 03. 2011 г. на Общински съвет - Камено.

snimka

Съобщение

Община Камено, Дирекция "УТАБ" съобщава, че в ДВ бр. 31/ 15. 04. 2011 г.  е обнародвано Решение № 15/ 24. 03. 2011 г. на Общински съвет - Камено.

snimka

Съобщение

Община Камено, Дирекция "УТАБ" съобщава, че в ДВ бр. 31/ 15. 04. 2011 г.  е обнародвано Решение № 11/ 24. 03. 2011 г. на Общински съвет - Камено.

snimka

Съобщение

Община Камено, Дирекция "УТАБ" съобщава, че в ДВ бр. 31/ 15. 04. 2011 г.  е обнародвано Решение № 12/ 24. 03. 2011 г. на Общински съвет - Камено.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas