snimka

Съобщение

Община Камено, Дирекция "УТАБ" съобщава, че в ДВ бр. 31/ 15. 04. 2011 г.  е обнародвано Решение № 13/ 24. 03. 2011 г. на Общински съвет - Камено.

snimka

Съобщение

Община Камено, Дирекция "УТАБ" съобщава, че в ДВ бр. 31/ 15. 04. 2011 г.  е обнародвано Решение № 16/ 24. 03. 2011 г. на Общински съвет - Камено.

snimka

Съобщение

Община Камено, Дирекция "УТАБ" съобщава, че в ДВ бр. 31/ 15. 04. 2011 г.  е обнародвано Решение № 17/ 24. 03. 2011 г. на Общински съвет - Камено.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че за УПИ - І-447 в кв.  50 по плана на с. Трояново, община Камено е изготвен проект за Частично изменение на ПУП

snimka

НЕКА НЕ БЪДЕМ БЕЗРАЗЛИЧНИ!

 Безразличието позволява на хората да изхвърлят боклука си навсякъде. Безразличието ни позволява да разрушаваме планетата си. Хората, които рушат, не мразят планетата. На тях просто не им пука! Омразата ражда страха! Страхът убива състраданието! Без състрадание човек става безразличен! Нека да покажем на всички, че се вълнуваме от съдбата и състоянието на нашата планета, на нашия град. Нека не позволяваме с безразличието си да замърсяваме всичко около нас и да причиняваме вреда с действията си. Нека покажем, че сме отговорни граждани и можем да го направим. НЕКА ЗАЕДНО ДА ИЗЧИСТИМ ОБЩИНА КАМЕНО!

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas