snimka

НЕКА ЗАЕДНО ДА ИЗЧИСТИМ ОБЩИНА КАМЕНО ОТ 15 ДО 21 АПРИЛ!

В очакване на големия християнски празник Великден и в подкрепа на инициативата на BTV „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ“, община Камено стартира кампания за пролетно почистване на общината „НЕКА ЗАЕДНО ДА ИЗЧИСТИМ ОБЩИНА КАМЕНО“.   Пролетното почистване в община камено ще се проведе   от 15 до 21 април.   Общината напомня на гражданите, че: Почистването и поддържането на прилежащите части на жилищните сгради и междублоковите пространства е тяхно задължение; Събраните от почистването отпадъци да се поставят в съдовете за битови отпадъци или в чували до тях с изключение на едрогабаритните; Едрогабаритните отпадъци да се поставят до съдовете за битови отпадъци; Рязането на дървета и кастренето на клони да се извършва само след разрешение от кмета на общината или на населеното място, съгласно чл. 18, от Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на община Камено; Изрязаните храсти и клони при почистването да се оставят в зелените площи на удобно за извозване място, а не до съдовете. Призоваваме в инициативата да се включат всички жители на населените места както с личен труд, така и със собствена техника и да участват в почистването на парковете и зелените площи. ДОБРОВОЛЦИТЕ, които желаят да участват в кампанията могат да се записват на следните телефони: 055152059; 0897099855 за Камено и в кмествата на населените места. ИНФОРМАЦИЯ И СИГНАЛИ за места, които трябва да бъдат включени в кампанията за Камено гражданите могат да подават на телефон 055152059, за населените места в Общината – в съответното кметство. Графикът и зоните за почистване ще бъде оповестен допълнително.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява г-н Съби Енев Събев, че със Заповед РД - 09 - 162/ 01. 04. 2011 г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за Частично изменение на ПУП

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" съобщава, че в ДВ бр. 28/05.04.2011 г. е обнародвано обявление за изработен проект за ПУП

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" съобщава, че в ДВ бр. 28/05.04.2011 г. е обнародвано обявление за изработен проект за ПУП

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" съобщава, че в ДВ бр. 28/05.04.2011 г. е обнародвано обявление за изработен проект за ПУП

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas