snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" при община Камено, уведомява, че за УПИ I - 205 и УПИ ХI - 232 в кв. 1 землището на с. Константиново, е изготвен проект за Частично изменение на ПУП.

snimka

Съобщение

         Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-26-ПР/21.03.2011 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: ,,Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в ПИ № 007056, местност „Дере арас”, в землище гр.Камено, общ. Камено с възложител: ,,КАМЕКС КОМЕРС” ЕООД.        Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.        За връзка-20 59-Б.Куцарова.

snimka

Съобщение

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми е обявена процедура за обществено обсъждане на инвестиционно предложение: ,,Разработване на находище за добив на строителни материали (кариерен пясък) от находище „Кариерата”, землище с.Полски извор, община Камено” с възложител „МИНЕРАЛ ПРОЦЕСИНГ” ООД.       Общественото обсъждане ще се проведе на 27.04.2011 година от 10.00 часа в Кметство с.Полски извор.

snimka

Да се включим в кампанията Часът на Земята

  На 26 март (събота) между 20,30ч и 21,30ч. повече от един милиард души по  целия свят ще изключат осветлението си за един час и за  поредна година ще се включат в инициативата на международната  природозащитна организация „WWF” за противопоставяне на най-голямата  заплаха пред която  някога се е изправяла нашата планета  - промените в климата. Община Камено подкрепя световната кампания и приканва своите жители, фирми и институции, собственици на заведения да вземат участие в нея. Акцията се основава на едно съвсем просто действие  - изключване на всички светлини  за един час, като послание за нуждата от незабавни мерки  срещу промените в климата. Започнал като апел приканващ  жителите на Сидни  да угасят осветлението си за един час „Часът на Земята” се разрасна и стана  една от най-сериозните световни инициативи за борба с климатичните промени. „Часът на Земята” започна като кампания през 2007 г., когато 2,2 милиона домакинства  и фирми угасиха осветлението си за един час, за да покажат, че е време да се предприемат реални стъпки срещу промените в климата. През 2008 г. това събитие стана глобално движение  с повече от 100 милиона участници в 35 държави. През 2009 г. в „Часът на Земята” са се включили един милиард души в 4 189 града в 88 държави. През 2010 г. „Часът на Земята” подобри рекорда си, защото в инициативата участваха 126 държави и територии и близо 1,3 милиарда души в повече от 4 000 града, 56 столици, 8 от 10-те най-големи  метрополиса в света сред които Лондон, Ню Йорк, Париж, Москва, Токио, Пекин, Делхи, Сидни, Рио де Жанейро, както и станцията „Дейвис” в Антарктида. През 2011 г. идеята е да бъде насочен всеки един от нас да направи първи стъпки в ежедневието си към по-устойчив начин на живот и след датата  26 март. По повод „Часът на Земята” генералният секретар на ООН Бан  Ки-мун заяви: „Посланието на „Часът на Земята” е просто. Като изключат ненужното осветление  за един час, хората ще направят символичен жест, който може да вдъхнови промяната, от която толкова се нуждаем. Докато гледаме как светлините угасват от континент на континент, нека помислим колко крехко и важно е природното ни наследство  и да си обещаем, че ще го опазим в името на устойчиво бъдеще за всички нас”. Изключването на светлините на Земята  за час, само по себе си  няма да спре глобалното затопляне. Така обаче заедно с още над 1 милиард души по света всеки един от нас ще демонстрира, че не е безразличен.  

snimka

Съобщение

На  19. 03. 2011 г. /събота/ от 10.30 до 12.00 ч. в залата в сградата на общината ще се проведе приемна за гражданите на Община Камено с Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация. Всеки,  който е обект на дискриминация или бъде третиран различно във възможностите си да участва в обществения живот, може да зададе своите въпроси.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas