snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със заповед на Кмета е одобрен проект за частично изменение на ПУП - план за регулация по плана на с. Константиново, община Камено.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със заповед на Кмета е допусната процедура за изготвяне на ПУП на имот № 012094 в землището на с. Кръстина, община Камено.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със заповед на Кмета е допусната процедура за изготвяне на ПУП на имот № 104100 в землището на гр. Камено.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със заповед на Кмета е допусната процедура за изготвяне на ПУП на имот № 012095 в землището на с. Кръстина, община Камено.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със заповед на Кмета е допусната процедура за изготвяне на ПУП на имот № 012060 в землището на с. Кръстина, община Камено.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas