snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със заповед на Кмета е одобрен проект за Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ХVІІ - 9  в кв. 1 по плана на с. Черни връх, община Камено.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че в ДВ бр. 99/ 17. 12. 2010 г. са обнародвани две обявления.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със заповед на Кмета е одобрен проект за Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ ХІV - 106  в кв. 46 по плана на с. Кръстина, община Камено.

snimka

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ, В навечерието сме на Коледа и Нова Година – очаквани и скъпи празници за всички ни. Те бележат края на изминалата 2010 година, която ни донесе толкова много обрати, предизвикателства, трудности, но и равносметки, нови посоки за размисъл и действие, надежди. Преживяхме заедно поредните изпитания на времето и работихме заедно, за да осигурим, доколкото можем, по-добри дни за семействата ни, за обществото, за града, за общината. Дано сме се справили достойно според силите ни, така че да можем да запалим със светло настроение коледния огън и да поканим топлината в домовете си, редом с близките, любимите хора, приятелите. Нека с повече усмивки и спокойствие посрещнем настъпващите дни и нека Бог закриля общия ни дом! Пожелавам ви здраве, много приятни моменти, споделени вълнения, наредени трапези, радост. Да се заредим със сили, добрина и положително отношение, защото ни чака нова година за покоряване и трябва смело и открито да решим кое от нас ще запазим и кое ще променим в пътя ни напред към желаните успехи, развитие и благополучие. ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ! ИНЖ. СТЕФАН БОНЕВ Кмет на община Камено

snimka

Учениците от СОУ Христо Ботев поздравиха Кмета на община Камено

             Учениците от СИП  "Природно вълшебство" с ръководител г-жа Йовка Димитрова при СОУ "Христо Ботев" - Камено, поздравиха Кмета на община Камено, като му поднесоха красива картичка изработена от самите тях чрез специалната  английска техника на работа  Tunnel book /тунелна книга/ и красив свещник, за изработването на който, учениците са използавали техниката обемен колаж. Кметът на община Камено, г-н Стефан Бонев им благодари, пожела им здраве,  успех в училище и много подаръци.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas