Населени места

font minus font plus print

Община Камено включва общо тринадесет населени места – общинския център Камено и селата Кръстина, Винарско, Вратица, Трояново, Желязово, Русокастро, Ливада, Тръстиково, Константиново, Полски извор, Черни връх, Свобода.


 

VJ Soft e-ideas