Население

font minus font plus print
Населението на община Камено наброява към 15.07.2013 г. година – 12962 души, от които 6548 души са мъже 6144 души са жени.

В град Камено живеят 5358 души. От селата в общината най-голямо е населението на село Трояново – 1316 души, а най-малко на село Вратица – 164 души. В останалите села на общината живеят: в село Свобода –580 души, в село Кръстина – 822 души, в село Винарско – 928 души, в село Полски извор –496 души, в село Черни връх – 815 души, в село Константиново – 314 души, в село Тръстиково – 430 души, в село Ливада – 349 души, в село Русокастро –1203 души и в село Желязово – 182 души.

Възрастовата структура на населението от общината има следния вид:

• деца под 7 години са 909 души (7.0%)
• на възраст от 18 до 60 години 7460 души (57.6%)
• над 60 години 3138 души (24.2%)
 

 

VJ Soft e-ideas