Училища

font minus font plus print

Средно общообразователно училище "Христо Ботев" гр. Камено

директор: Катя Балтаджиева

тел: 05515/3078; 0897 099 827; e-mail: sou_kameno@abv.bg

www.sou-kameno.com

  

Основно училище "Христо Ботев" с. Трояново

директор: Стела Стоянова

тел: 05580/2261; 0897 099 831; e-mail: ou_trojanovo@abv.bgОсновно училище "Иван Вазов" с. Русокастро

директор: Станка Петкова

тел: 05918/2428; 0897 099 831; e-mail: ou_rusokastro@abv.bgНачално училище "Братя Миладинови" с. Кръстина

директор: Ирина Вътева

тел. 05515/3051; 0897 099 829; e-mail: irina_vateva@abv.bg


 

 

VJ Soft e-ideas