Здравеопазване

font minus font plus print

За осигуряване здравното обслужване на населението на територията на община Камено функционират индивидуални медицински, стоматологични практики и филиал на център за спешна медицинска помощ.


 

VJ Soft e-ideas