Социални услуги

font minus font plus print

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

с. Русокастро
Директор – Мария Карагьозова
тел. 05918 2718


Домът е разположена в западния край на с. Русокастро, община Камено. На цялата площ от 10 декара са разположени сгради тип павилион общо седем на брой. Четири от сградите са предназначени за живеене на ползващите социални услуги, а три са помощни. Домът разполага с 34 спални помещения, със самостоятелни санитарни възли. Потребителите ползват четири трапезарии, четири дневни, помещения за отдих, бръснарско ателие, помещение за изолиране на епидемично болни и помещение за посрещане на посетители.


Помещенията за отдих имат тв приемник и касетофон, стените са декорирани с изделия изработени от потребителите на социалната услуга. За трудно подвижните лица има осигурена сигнализираща система. 2050.

Капацитетът на социалното заведение е 148 души.

За сигурността на потребителите на социални услуги е въведено видео наблюдение в края на 2009 г.

Сградата се отоплява със собствена парова централа, използват се и монтираните през месец август 2009 г. слънчеви колектори.

За домуващите се грижи персонал от 80 квалифицирани кадри и помощни служители (социални работници, медицински лица, рехабилитатор и друг специализиран и помощен персонал).

             

                              

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

От 1988 г. в Камено е разкрит Домашен социален патронаж, а през 1993 г. е открит филиал и в с. Русокастро. Към 2010 година предлаганата социална услуга се ползва от 146 човека.

Право за ползване на социални услуги от ДСП имат хората, навършили 60 години или с над 70% трайно намалена работоспособност.

Предоставяната социална услуга е доставяне на топла и разнообразна храна по домовете.

Дейността в ДСП се извършва от 11 души квалифициран персонал.

Документи за кандидатстване се получават на адрес ул. „Неделчо Камбов” № 3, тел. 05515/2050


 

VJ Soft e-ideas