Кметове, Кметски наместници на населените места

font minus font plus print
Кмет
Кметство
Тел.
Георги Петков Георгиев
с. Свобода
05515/3077
0897 099 880
 
Добринка Димова Тодорова
с. Кръстина
05515/2124
0897 870 812
 
Тодорка Динева Вълева
с. Винарско
05589/2212
0897 870 813
 
Андон Димитров Николов
с. Трояново
05580/2221
0897 870 815
 
Христо Михов Станков
с. Черни връх
05910/2238
0897 870 817
 
Георги Петров Ганчев
с. Русокастро
05918/2772
0897870822
 
 
Кметски наместник

Кметско наместничество

Тел.

Илиана Петрова Христова 

с. Вратица     

 

 
05580/2228

Паулина Георгиева Златарева

 

с. Полски извор

 

05912/6020

 

Вълчо Ангелов Стайков с. Константиново

 05912/2566

Михалена Маринова Георгиева

Ангел Райков Радев

с. Тръстиково 

с. Ливада

 

05912/2231

 

05918/2230

 

Меджит Ниази Мехмед  с. Желязово 05918/2779

 

VJ Soft e-ideas