Заповеди на кмета

font minus font plus print

Заповед на Кмета за разпределение на средствата, получени от ЗДБРБ между училищата и детските градини в община Камено за бюджетната 2012 година

Заповед на Кмета за определяне формулата и правилата за разпределение на средствата между училищата в община Камено за бюджетната 2012 година


Заповед на Кмета за определяне формулата и правилата за разпределение на средствата по единни разходни стандарти между детските градини  в община Камено за бюджетната 2012 година

 

Заповед на Кмета за определяне формулата и правилата за разпределение на средствата между училищата в община Камено за бюджетната 2011 година


Заповед на Кмета за определяне формулата и правилата за разпределение на средствата по единни разходни стандарти между детските градини  в община Камено за бюджетната 2011 година

Заповед на Кмета за размера на местните данъци и такси за 2011 г.

Заповед на Кмета относно определяне на списък на длъжностите, задачите и категориите информация създавани, обработвани и съхранявани в общинска администрация Камено, определени като служебна тайна


 

VJ Soft e-ideas