Структура, състав, функции

font minus font plus print

                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАМЕНО

 

  СТОЙКА ДРАГАНОВА

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАМЕНО

  тел: 05515/3058
  e-mail: draganova@kameno.bg

 

 

                СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ 

                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАМЕНО МАНДАТ 2011 - 2015

  

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по законност, обществен ред, ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

 

КАТЯ БАЛТАДЖИЕВА - председател

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ - зам. председател
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА - секретар
МАРИЙКА ИВАНОВА - член

ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ - член

РАДОСЛАВ БАЛТАДЖИЕВ - член
ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ - член
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, жилищна политика, строителство, транспорт, земеделие и съобщения
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА - председател
ЯНЧО ПРОДАНОВ - зам. председател
Д-Р ЕЛЕНА ДИМИТРОВА - секретар
ЖИВКО ПЕТРОВ - член
ИВАН ТЕНЕВ - член
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, КУЛТУРА, ИЗКУСТВО, СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ТУРИЗЪМ
МАРИЙКА ИВАНОВА - председател
ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ - зам. председател
КАТЯ БАЛТАДЖИЕВА - секретар
АНТОН ПЕТРОВ - член
ИВАН ТЕНЕВ - член
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по здравеопазване, социална политика и ЕКОЛОГИЯ
Д-Р ЕЛЕНА ДИМИТРОВА - председател
ПЛАМЕН ИВАНОВ - зам. председател
ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ - секретар
КАЛИНКА СЛАВОВА - член
РАДОСЛАВ БАЛТАДЖИЕВ - член

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ  МАНДАТ 2011-2015

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

 1    Стойка Димитрова Драганова

 тел:

 2 Цветомир Петров Петров

 тел:

 3 Елена Вангелова Димитрова - Мутафова  тел:
 4 Марийка Димитрова Иванова  тел:
 5 Живко Петров Петров  тел:
 6 Катя Георгиева Балтаджиева  тел:
 7 Калинка Петрова Славова  тел:
 8 Магдалена Иванова Иванова  тел:
 9 Антон Валентинов Петров  тел:

ПП "ГЕРБ"

 1 Тонка Иванова Добрева  тел:
 2 Радослав Иванов Балтаджиев  тел:
 3 Димитър Петров Пейчев  тел:
 4 Желязко Ангелов Драгов  тел:
 5 Янчо Илиев Проданов  тел: 

КП "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАМЕНО" /СДС, ДСБ, НДСВ/

 1 Иван Тенев Тенев  тел:
 2 Николай Иванов Петров  тел:
 3 Пламен Георгиев Иванов  тел:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

VJ Soft e-ideas