Съобщение относно изготвен проект за Частично изменение на ПУП

00 00 0000 font minus font plus print
Община Камено, Ви уведомява за изготвен проект за: Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация - за разделяне на УПИ.

 

VJ Soft e-ideas