Съобщение

22 11 2010 font minus font plus print

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че Кмета на община Камено е допуснал процедура за изготвяне на ПУП - ПРЗ на имот № 082029 в местност "При село" в землището на с. Черни връх.


 

VJ Soft e-ideas