Изтичат сроковете за последни вноски по плащане на местните данъци

26 11 2010 font minus font plus print
 

Краят на месец ноември е последен срок за плащане на вноска за местен данък без начисляване на лихва. Съгласно закона, сроковете за доброволно заплащане са различни за различните видове задължения.

Данъкът върху недвижимите имоти и таксата битови отпадъци се заплащат на четири равни вноски през годината в следните срокове: до 31 март (за 2010-та до 30 април), до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември. За данъка върху превозните средства вноските са две: до 31 март и до 30 септември. Патентният данък също се заплаща на четири вноски: до 31 януари, до 30 април, до 31 юли, до 31 октомври. След изтичане на тези срокове, върху всяка вноска се начислява лихва, която към момента е десет пункта над основния лихвен процент на БНБ.

За просрочените вземания Община Камено предприема  действия за принудително събиране.


 

VJ Soft e-ideas