Съобщение

02 12 2010 font minus font plus print

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че е одобрен проект за: Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 016026 в местност "Куш бунар" в землището на с. Черни връх, община Камено.


 

VJ Soft e-ideas