КАК ДА СЕ ПРЕБРОИМ ПО ИНТЕРНЕТ?

28 01 2011 font minus font plus print
Може да изброите своето жилище и домакинство през интернет на адрес: http://www.nsi.bg/census2011/ . По - лесно е ако влезете в Google и изпишете nsi.bg. Излизат няколко адреса на НСИ, вкл. и този на Преброяване 2011. Като кликнете върху него, се отваря страница, в горния десен ъгъл на която има банер Електронно преброяване. Там е налична инструкция за преброяването по интернет.
                                                               
Съгласно същата, е необходимо най-напред да се регистрирате в информационната система на преброяването. Това става с валиден имейл адрес (може да е личен или служебен), име, презиме и фамилия, номер на лична карта и ЕГН. Личните данни, с които се регистрирате не се обработват и не се съхраняват. Те служат само за идентификация, с оглед Вашата сигурност. Така се избягва възможността, външно за Вас и Вашето домакинство лице, без Ваше знание да Ви „изброи" с неверни данни. С един имейл адрес се изброява едно жилище и обичайно живущите в него лица, независимо от техния брой. Т.е. ако един член на дадено домакинство има имейл адрес, регистрирайки се с него, той може да изброи цялото домакинство.
                                                       
   
След регистрацията, на имейла от който сте се регистрирали, ще получите парола за достъп до информационната система. Въвеждайки паролата и имейла, на който сте я получили, можете да влизате многократно в системата, само в анкетната карта за Вашето жилище. Не е задължително изведнъж да попълните всички раздели. Като попълните един, и потвърдите данните за него, имате възможност да прекъснете и да продължите, когато Ви е удобно - след час, след ден.  Самата анкетна карта Ви „води". Отговорите отбелязвате, като маркирате верния, от няколко възможни, или попълните данни в определено поле, или избирате верния отговор от падащо меню.
                                                                  
Данните, с които трябва да разполагате, пристъпвайки към електронното броене са:
Зa жилището: общият брой на въпросите е 20, като на 18 от тях всеки, който живее в него, може да отговори без предварителна подготовка. Останатите два са:
 1. Обща застроена площ на жилището (а не стая по стая):
 2. Площ на спомагателните помещения - общо за всички (вестибюл, коридори, сервизни
  помещения , балкони и др.).
За населението: общият брой на въпросите е 34, като не всички се отнасят за всички лица. Например има такива, свързани с инвалидите, които касаят само определен кръг от хора. Задължително трябва да разполагате със следните данни:
 1. Трите имена по лична карта на всички, които обичайно живеят в жилището, както и тяхното
  ЕГН, държава на раждане и постоянен адрес (ако е различен от този, на който живеят
  обичайно);
 2. Променяли ли са населеното място, в което обичайно живеят през последните 10 години и
  коя година.;
 3. Живели ли са за повече от една година в чужбина за последните 30 години;
 4. Най-висока степен на образование;
 5. Данни, свързани с работата - настояща или бивша (ако са безработни или пенсионери);
 6. Признат % от ТЕЛК трайно намалена работоспособност (за хората над 16 годишна възраст)
  или възможност за социална адаптация ( за децата до 16 годишна възраст).
Останалите въпроси се отнасят до данни, с които всеки, живущ в домакинството, което се изброява, е запознат. Ако имате деца, които следват в друг град или държава и живеят там (а не ходят само за изпити), те не се изброяват като обичайно живеещи в жилището. Същото се отнася и за тези, които са отишли да живеят и да работят за повече от голина в чужбина (легално или не). В жилището се изброяват като временно отсъстващи тези. които към 00 часа на 01.02. 2011 г. са в друго населено място или в чужбина на гости, на екскурзия, командировка, лечение и др.
Верните данни се потвърждават чрез бутон „потвърждение", който се намира в долния десен ъгъл на всеки екран. Към всеки раздел има и обяснения какво се има предвид под един или друг показател.
 
                                                                 
Системата е достъпна за регистрация от 00 часа на 01.02.2011 г. до 24.00 часа на 09.02.2011 г. включително.След електронното преброяване ще получите уникален цифров код, който трябва да запишете или разпечатате и да дадете на преброителя, който ще Ви посети.